Dlouhotočné soustružnické automaty

ODKAZ NA WEB VÝROBCE

Dlouhotočné a krátkotočné CNC soustruhy
Stroje značky CITIZEN patří již přes let ke světové špičce v dlouhotočném obrábění z tyče až do maximálního průměru tyče Ø 38 mm. Podstatou tohoto způsobu obrábění je, že nástroj stojí a polotovar – tyč se pohybuje ve vodicím pouzdře. V poslední době jsou stroje koncipovány jako hybridní, to znamená, že mohou pracovat buď v režimu dlouhotoč nebo krátkotoč, což je vlastně způsob obrábění na dvojvřetenovém soustruhu.

Tím, že tyto stroje mají dvě nebo více samostatně řízených nástrojových skupin jsou schopny obrábět současně několika nástroji, a tak obrobit součástku v překrytém čase, což zvyšuje produktivitu obrábění zásadním způsobem.